Madagascar Marsa-March 29 1947-2017

Posted by helys (Paris, France) on 29 March 2017 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

Rememberance Day March 29 1947-2017
MARCH 29/DAY OF MOURNING

MADAGASCAR
FRENCH OCCUPATION/INSURGENCY
HUNDREDS THOUSANDS OF
CIVILIAN DEATHS

ANDRO FAHATSIAROVANA IREO MATY REHETRA
indrindra fa It. - RAVELONTSALAMA Raoul notifirina tao Andreba
Photo by © Hei Li, Helys photos, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=F1ZDiZY63tQ

ZANAHARY O, TAHIO NY TANINDRAZANAY <3
1. Zanahary ô tahio
Ny tanindrazanay,
Handroso lalandava,
Handry fahizay.
Enga anie hanjaka ao
Ny saina mahay miray,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

2. Ireo mpitondra anay
Arovy lalandava koa,
Tolory saina hendry,
Kinga sy mahay
Ka ny marina anie
No mba hanjaka ao tokoa,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

3. Ny taranakay tahio
Ho vanona tokoa:
Ireo no solofo,
Dimby rahatrizay.
Mba ho tena mahatoky,
Feno fahendrena koa,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.
GILLES RAMIARISON

My Spotlights http://helys.aminus3.com/featured/

Merci pour votre visite et votre commentaire
Reproduction interdite sans consentement de l'auteur - Photos Helys ©, tous droits réservés 2001, 2014 ===Thanks for your visit and comment so appreciated - Don't use our picturesPhotographs Helys ©, all rights reserved 2001, 2014

 

Sony DSLR-A850
1/60 second
F/2.8
ISO 800
60 mm

helys
29mars
madagascar
rememberance
day

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon